The technology of stone work in construction a manual for institutions of vocational education. (Vol 2) / Tekhnologiya kamennykh rabot v stroitelstve uchebnoe posobie dlya uchrezhdeniy professionalno-tekhnicheskogo obrazovaniya.(izd 2) by Statsenko A.S.

The technology of stone work in construction a manual for institutions of vocational education. (Vol 2) / Tekhnologiya kamennykh rabot v stroitelstve uchebnoe posobie dlya uchrezhdeniy professionalno-tekhnicheskogo obrazovaniya.(izd 2)

Book Title: The technology of stone work in construction a manual for institutions of vocational education. (Vol 2) / Tekhnologiya kamennykh rabot v stroitelstve uchebnoe posobie dlya uchrezhdeniy professionalno-tekhnicheskogo obrazovaniya.(izd 2)

Publisher: Vysheyshaya shkola

ISBN: 9850614684

Author: Statsenko A.S.


* You need to enable Javascript in order to proceed through the registration flow.

Statsenko A.S. with The technology of stone work in construction a manual for institutions of vocational education. (Vol 2) / Tekhnologiya kamennykh rabot v stroitelstve uchebnoe posobie dlya uchrezhdeniy professionalno-tekhnicheskogo obrazovaniya.(izd 2)